U toku / Koju muziku najčešće slušate?

Rezultati

Koju muziku najčešće slušate?

Domaći pop  2

16.666666666666664%

Domaći rock  1

8.333333333333332%

Strani pop  2

16.666666666666664%

Strani rock  3

25.0%

Narodnu muziku  2

16.666666666666664%

Sve od navedenog  2

16.666666666666664%

Ne slušam muziku  0

0.0%

Ukupno glasova: 12